gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning:
Heeft u hulp nodig met een zoon/dochter met een (verstandelijke) beperking. Ik kan u bijstaan met de hulpvrager maar ik kan ook de andere gezinsleden bijstaan die mogelijk hinder ondervinden.
Denk bv even een moment zonder hulpvraag, een vrije dag, even wat voor u zelf doen, even aandacht voor andere zaken en/of gezinsleden of juist zoeken naar mogelijkheden met de hulpvrager: meer interactie, beter begrijpen, meer contact etc.
In een eerste consult kunnen we de hulpvraag in beeld brengen en kan ik een plan van aanpak opstellen.
Een belangrijk onderdeel is de evaluatie hieromtrent en de omschrijving van de hulpvragen.
Dit kan ook hulp zijn met alledaagse zaken, oppas of andere huishoudelijke taken.
Subpagina''s (1): opvoedondersteuning
Comments